ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az iGlass International Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.iglass.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.iglass.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által jön létre. Az ÁSZF vonatkozik továbbá az ajánlat-elfogadás útján létrejött azon szerződésekre, melyek alapján megrendelő megvásárolja a terméket.

 

Szolgáltató adatai:

 

Név: iGlass International Kft.

Székhely és levelezési cím: 2040 Budaörs Árok utca 10/b.

Vissza küldési cím: 1112 Budapest Repülőtéri út/H

Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7. pont

Telefonszáma: 06 1 300 9454

Email cím: [email protected]

Cégjegyzékszám: 13-09-191653

Bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25949407-2-13

 

Tárhely-szolgáltató adatai:

 

Név: Debug Entity Kft

Székhely és levelezési cím: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.

Email cím:  [email protected]

Weboldal: debugentity.hu

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

 • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a iglass.huweboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: iGlass online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. Az iGlass online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szabályozza.

 

 • Az iGlass online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel (amely vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) veszi kezdetét, melyet automatikusan elküldött visszaigazoló email követ. A szerződés ezt követően a megrendelést elfogadó emaillel (a továbbiakban: Elfogadó email) jön létre a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

 • Az iGlass online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. A szolgáltatások igénybevételére az Ügyfél kizárólag akkor jogosult, illetve akkor regisztrálhat, ha 18. életévét betöltött természetes személy és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy 14. életévét betöltött kiskorú és a szolgáltatások használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik; vagy ha jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére. A természetes és jogi személyek saját nevükben, valós adatok, illetve elérhetőségek megadásával adhatnak le megrendelést, vagy regisztrálhatnak. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Ügyfél valótlan adatokkal regisztrál, az adott Ügyfél szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.

 

 • A megrendelés leadását követően a megrendelés, illetve az Elfogadó emaillel létrejött szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és emailben van lehetőség. Az Ügyfelet csak abban az esetben terheli a küldemény kézbesítési költsége, ha a lemondáskor a küldemény postára adása, illetve kézbesítő részére történő átadása megtörtént. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, Ügyfél kérésére Ügyfél rendelkezésére bocsátja.

 

 • A szerződés nyelve a magyar.

 

 • A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

 • Ügyfélszolgálat: iGlass International Kft.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (munkanapokon: 08.00-17.00)

Telefon: +36 1 300 9454

Internet cím: www.iglass.hu

E-mail: [email protected]

 

 

 1. Regisztráció

 

 • A iglass.hu/fiokom webes felületen elérhető Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a regisztráció során vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét és választott jelszót köteles megadni. Az Ügyfél vezetéknevéből és keresztnevéből a Weboldal felhasználónevet (megjelenítendő nevet) generál, mely a bejelentkezést követően tetszés szerint módosítható. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez a regisztrációval hozzájárul.

 

 • A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 • A Szolgáltató az Ügyfélnek lehetőséget ad arra, hogy amennyiben jelszavát elfelejtette, a felhasználóneve vagy e-mail címe megadását követően új jelszót hozzon létre. Ilyen esetben Szolgáltató küld részére egy hivatkozást e-mailen, amelynek segítségével új jelszót lehet létrehozni.

 

 

 1. Megrendelés

 

 • A Weboldalon vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról (termékoldal) lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben az Ügyfélnek a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, a jelen ÁSZF 1.7 pontjában megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

 

 • A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

 • A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Az elektronikus fizetés kezdeményezésekor az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan huszonnégy (24) órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

 

 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére – különös tekintettel az alábbi, a nyilvánvaló tévedésekre: a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő „0” vagy „1” Ft-os ár –, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani. Ebben az esetben Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, a helyes ár ismeretében pedig az Ügyfélnek lehetősége van a vásárlási szándékától elállni.

 

 • A Weboldalon keresztül leadott megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt észlelhetően hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 • Megrendelés feladására az iGlass elektronikus áruházban – akár regisztráció vagy bejelentkezés nélkül is -, a Kosár használatával van lehetőség. A megrendelés leadásához a mindenkor hatályos ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása kötelező. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti a regisztrálás, illetve a regisztrálás után végzett bármely cselekmény, amely a Weboldalon való részvételt jelenti. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti az is, amennyiben az Ügyfél regisztrálás nélkül, a megfelelő adatok megadásával árut rendel meg és a megrendelés előtt elfogadja az ÁSZF-et. (ráutaló magatartás)

 

 • Az Ügyfél a kiválasztott termékeket – kívánt mennyiség és termékopció kiválasztása mellett – az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba teszem” gomb használatával teheti a Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására, illetve törlésére a „Kosár” gombra kattintást követően van lehetőség. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti rendelése adatait. Az Ügyfél részéről tett kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatnak minősülő megrendelés feladását megelőzően az Ügyfél ezen a felületen megadhatja, illetve módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját. Az „Utca, házszám/Lakás, lakosztály, stb.” elnevezésű mező kitöltésével az Ügyfél megjegyzést fűzhet a megrendeléséhez. Az összegző oldalról a „Vissza” linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait.

 

 • A vételár fizetésével járó, kötelező erejű megrendelés feladására és az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldal alján található „Megrendelés elküldése” gombra kattintást követően kerül sor. Az Ügyfél megrendelésének Szolgáltatóhoz való megérkezése az Ügyfél részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

 

 • A megrendelés feladásakor lehetőég van a Szolgáltató által kiállított kupon beváltására is a Szolgáltató által kibocsátott kuponkód beírásával. A kupon a rajta szereplő érvényességi időn belül használható fel a kuponon megadott feltételek szerint.

 

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása

 

Az Ügyfélnek a megrendelési felületen a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. termék törlése a kosárból az „X” jelre kattintva, a megrendelt áru mennyiségének módosítása, majd „Kosár frissítése” gombra kattintás). A megrendelés leadását követően emailben vagy telefonon módosíthatók a rendeléssel kapcsolatos adatok. Személyes adatait regisztráció és belépés után a személyes menüben módosíthatja.

 

 

 

 

 1. Ajánlati kötöttség, megrendelés elfogadása

 

 • Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail útján – legkésőbb negyvennyolc (48) órán belül – visszaigazolja az Ügyfél részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 

 • E fenti automatikusan elküldött visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.

 

 • Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis a megrendelés leadását követő negyvennyolc (48) órán belül nem kapja meg az automatikus visszaigazoló emailt.

 

 • Azzal, hogy az Ügyfélhez megérkezik az Elfogadó email, úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) elfogadta. Érvényes szerződés a Felek között ekkor jön létre.

 

 • Ügyfél köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. Amennyiben az Ügyfél az adatellenőrzés során hibát észlel, azt huszonnégy (24) órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ennek elmaradása esetén a hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Ügyfelet terheli, az az Ügyfél kizárólagos felelőssége.

 

 • A megrendelés Szolgáltató részéről Elfogadó e-maillel történő elfogadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), illetve az Ektv.-ben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 • A Szolgáltatótól vásárolt termékek – különös tekintettel a saját márkás termékekre – kereskedelmi továbbértékesítése nem megengedett.

 

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek

 

 • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással kötelezettséget vállal a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére. Az ellenérték megfizetésére a megrendelés során teljesített elektronikus fizetéssel, illetve házhozszállítás esetén utánvéttel van lehetőség.

 

 • A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut Magyarország területén belül díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Az Ügyfél az aktuális szállítási információkról a következő linken keresztül  tájékozódhat: https://iglass.hu/szallitasi-informaciok (Szállítási információk).  A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

 

 • Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról, illetve átvételi lehetőségekről a Szállítási információkoldalon tájékozódhat.

 

 • Az Ügyfél által kezdeményezett és nem a Szolgáltató hibájából bekövetkezett újraküldés vagy csere esetén a postaköltség (pl. futár) az Ügyfelet terheli, ennek mindenkori pontos összege a Szállítási információkoldalon kerül feltüntetésre.

 

 • Amennyiben rendelés átvételekor a fogyasztó által átvett termék/termékek típusa vagy mennyisége eltér az eredeti rendelésben szereplő termék típusától vagy mennyiségtől, úgy a fogyasztónak kötelessége jelezni az átvételt követő 24 órán belül a szolgáltató felé. A hibásan kiküldött termékeket köteles visszaküldeni a szolgáltató által megadott címre. A visszaküldési költsége ezesetben a szolgáltatót terheli. Amennyiben a visszaküldést megtagadja, úgy a különbözet megtérítésére köteles a szolgáltató felé.

  

 1. Elállási jog

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).

 

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, továbbá ha a megrendelt termék integritása a fogyasztó által sérült (eltávolították a védőfóliát a termékről vagy felhelyezték azt és visszaszedték).

 

 • Elállási jog gyakorlásának a menete

 

 • Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy email útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében, illetőleg a lentebb is megtalálható nyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. naptári napon is) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: iGlass International Kft. 2040 Budaörs Puskás Tivadar út 5. +36 1 300 9454, [email protected]

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt:

 

 • A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

 • A Szolgáltató minden esetben emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

 • Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy a küldemény elvesztése esetén is hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

 • Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató nevére és címére (név: iGlass International Kft., levelezési cím: 1112 Budapest Repülőtéri út 2.) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a tizennégy (14) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

 • A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A Fogyasztó kérésére a Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket a Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja, költsége pedig a Fogyasztót terheli.

 

 • Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is. Szolgáltató nem téríti vissza Fogyasztónak a termék újraküldésének költségét, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

 

 • A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Ezek közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 • Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be, vagy ha a megrendelt termék integritása a Fogyasztó által sérült (eltávolították a védőfóliát a termékről vagy felhelyezték azt és visszaszedték).

 

 

 1. Jótállás

 

 • Kötelező jótállás

 

 • A Szolgáltatót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm.rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikknek minősülő termékeire (jelen 8. pontban a továbbiakban: Termékek) vonatkozóan a Ptk. és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amennyiben azokat az Ügyfél Fogyasztóként eljárva vásárolja meg. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alapján a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

 • A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a Terméknek az Ügyfél részére történő átadásával kezdődik. A jótállás időtartama egy (1) év.

 

 • Jótállás esetén a Fogyasztót a kellékszavatosságról szóló részben (9.1. pontban) feltüntetettekkel azonos jogok illetik meg.

 

 • Az Ügyfelet nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Egyébként viszont az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 • Önkéntes jótállás

 

 • Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) is vállalhat, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

 

 • A Szolgáltató jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát megvizsgálni, felülvizsgáltatni szakszervizzel vagy független, hiteles szakértővel. Abban az esetben, ha a hiba megalapozatlan vagy nem tartozik a jótállás keretébe, úgy a Szolgáltató jogában áll a jótállás visszautasítani.

 

 • Amennyiben a garanciálisan küldött termék típusa vagy mennyisége eltér az eredeti rendelésben szereplő termék típusától vagy mennyiségtől, úgy a fogyasztónak kötelessége jelezni az átvétel utáni 24 órán belül a szolgáltató felé. Ennek elmaradása esetén a hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Ügyfelet terheli, az az Ügyfél kizárólagos felelőssége.

 

8.2.3. Az önkéntes jótállás részletes feltételei a https://iglass.hu/garancia/ oldalon találhatók.

 

 

 1. Szavatosság

 

 • Kellékszavatosság

 

 • Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított két (2) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

 

 • Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított egy (1) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

 • Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 • Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

 • Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

 

 • Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 • A szerződés teljesítésétől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a – számla vagy a számla másolatának bemutatásával – az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a hibás teljesítésre vonatkozó vélelmet megdönti: vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett, vagy az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, vagy az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat (6) hónap eltelte után azonban az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 • Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 • Termékszavatosság

 

 • A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék e körben akkor tekintendő hibásnak, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kellékszavatossági igényét a Fogyasztó közvetlenül a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 • A Fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 

 • Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

 • Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 

 • A Fogyasztó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója (Szolgáltató).

 

 • A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

 • A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 

 1. Felelősség

 

 • A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 • Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

 

 • Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felel saját magatartásáért. Következésképpen az Ügyfél köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sértik. Amennyiben a Szolgáltatás használatával az Ügyfél által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az Ügyfél az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja. Ügyfél továbbá vállalja, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

 

 • Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. Ügyfél által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott

 

 • A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 • Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

 • Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 

 • Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 

 1. Szerzői jogok

 

 • A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója.

 

 • A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás (például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 • A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára vagy hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

 • Panaszügyintézés

 

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat): Panasz kizárólag emailben ([email protected]) vagy telefonon a +36 (70) 628 7874-es számon terjeszthető elő.

Telefonos ügyfélszolgálat: Munkanapokon 9-18 óráig

 

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy (1) másolati példányát az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc (30) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson.

 

A garanciális panasz mellé mellékelten képi bizonyíték szükséges.

 

Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt (5) évig megőrizni.

 

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9:00-18:00 között fogadja.

 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

Békéltető testület:

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Az illetékes békéltető testületek listája a következő internetes oldalon elérhető:http://www.bekeltetes.hu/.

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a kizárólag a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület illetékes.

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: [email protected]

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

Ha a Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét is. A portált csak az EU-ban élő Fogyasztók vehetik igénybe. Az európai online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: http://ec.europa.eu/odr

 

Bírósági eljárás:

Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Egyéb rendelkezések
 • Az iGlass elektronikus áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 • Az önként vállalt garanciális termék kiküldéseknél 2990 Ft szállítási díjat számolunk fel.
 • Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.
 • A weboldalon használt képek illusztrációk, így kisebb eltéréseket tapasztalhatnak a termékekkel kapcsolatban a valóságban.

 

Budapest, 2023. Január 3.